Privacybeleid

Privacybeleid voor Vergaderzaalverhuur

 1. Vertrouwelijkheid van Gegevens:
  • Wij respecteren de privacy van onze klanten en nemen de bescherming van hun persoonlijke gegevens serieus.
  • Alle informatie die tijdens het boekingsproces wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het beheer van de vergaderzaalverhuur.
 2. Verzameling en Gebruik van Gegevens:
  • Wij verzamelen alleen noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor het boeken en beheren van vergaderingen.
  • Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het communiceren met klanten over hun reserveringen en voor factureringsdoeleinden.
 3. Beveiliging van Gegevens:
  • Wij nemen maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
  • Onze systemen zijn beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van gegevens te waarborgen.
 4. Delen van Gegevens:
  • Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van de vergaderzaalverhuurdiensten of zoals wettelijk vereist.
  • Externe dienstverleners die toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn contractueel verplicht om dezelfde mate van gegevensbescherming te handhaven als wij.
 5. Bewaartermijn van Gegevens:
  • Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet.
 6. Rechten van Klanten:
  • Klanten hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien ze onjuist zijn.
  • Klanten kunnen te allen tijde verzoeken om de verwerking van hun persoonlijke gegevens te beperken of bezwaar maken tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden.
 7. Toepasselijkheid van het Beleid:
  • Dit privacybeleid is van toepassing op alle aspecten van de vergaderzaalverhuurdiensten die wij leveren en op alle persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met deze diensten.
 8. Updates van het Beleid:
  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat het voldoet aan wettelijke vereisten of veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten.

Door het gebruik van onze vergaderzaalverhuurdiensten stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of hoe wij uw persoonlijke gegevens behandelen, neem dan contact met ons op.

.